Videokonsultasjon

Fremgangsmåte:

1. Gå inn på: https://join.nhn.no/webapp/home

2. Skriv inn navnet ditt.

3. Klikk på videosymbolet, og deretter tast følgende kode 705348  og klikk delta:

4. Vent til legen ringer deg opp. :)