INFO

Blodprøveresultater kan også ses på www.furstpasient.no Legen vil kun gi deg beskjed hvis det er noe avvik på resultatene som har klinisk betydning.