NYHETER

- Vi har begynt med videokonsultasjon. Bestill en time gjennom nettet og skriv at du ønsker videokonsultasjon.

Vi endrer nettjeneste fra besoklegen.no til HelseNorge. Logg inn på www.helsenorge.no for å ta kontakt med oss. I 1-2 uker kan det gi noe ustabilitet, og beklager dette.

Ferieavvikling sommer 2022:

- N. Tharmalingam har ferie i uke 33-35 (17.08 - 04.09)