NYHETER

- Alle pasienter med luftveisinfeksjon bes ta kontakt med oss på telefon eller e-konsultasjon først. IKKE MØTT OPP PÅ KONTORET! Dette for å forhindre spredning av koronarviruset!

- Vi har begynt med videokonsultasjon. Bestill en time gjennom nettet og skriv at du ønsker videokonsultasjon.

Ferieavvikling sommer 2022:

- B. Harbo har ferie i uke 29-31 (18.07-05.09)

- N. Tharmalingam har ferie i uke 33-35 (16.08 - 04.09)