INFO

Blodprøveresultater kan også ses på www.furstpasient.no Legen vil kun gi deg beskjed hvis det er noe avvik på resultatene som har klinisk betydning. 


INFLUENSAVAKSINE:

Vi har fått influensavaksine. Pasienter i risikogruppen kan komme uten time, så vil sekretær administrere den.