PRISER

Konsultasjon ved fremmøte og e-konsultasjon hos allmennpraktiserende lege.......................160kr

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon.................................................................49kr

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving v/fremmøte, bud eller e-kontakt.......................56/0kr

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver................................................................................55kr

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer............................................................................63 - 181kr 

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av rekvisisjoner og henvisninger.........................................59kr

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennpraktiserende lege..............................................................................................................350kr

Førerkortattest............................................................................................................................................550kr

Attest for TT-kort eller p-kort for funksjonshemmede......................................................................300kr

Andre attester................................................................................................................................Etter kostnad