PRISER

Konsultasjon ved fremmøte og e-konsultasjon hos allmennpraktiserende lege dagtid/kveldstid........170/288kr

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon...............................................................................54kr

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving v/fremmøte, bud eller e-kontakt........................................61kr

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver............................................................................................61kr

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer.................................................................................................72 - 211kr 

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av rekvisisjoner og henvisninger.......................................................59kr

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennpraktiserende lege..................................................................................................................................350kr

Førerkortattest.......................................................................................................................................................550kr

Attest for TT-kort eller p-kort for funksjonshemmede..................................................................................300kr

Andre attester........................................................................................................................................Etter tidsbruk

 NB! E-konsultasjoner kan bli besvart på kveldstid, og da gjelder kveldtakst. Mange kan misforstå funksjon med e-kontakt, da det gjelder kun enkle spørsmål som sekretær kan svare på. Hvis det blir opprettet feil vil det bli automatisk gjort om til e-konsultasjon av legen og regning vil bli sendt.