Koronavirus (covid-19)

Koronarviruset gir luftveisinfeksjon, og kan være mild til alvorlig. Alvorlig sykdom er sett hos eldre pasienter og de med underliggende kroniske sykdommer. Symptomer på infeksjonen er:

  • Feber (>38 grader)
  • Sår hals
  • Hoste og pustevansker

Pasienter som har ovennevnte symptomer bes holde seg hjemme. Ved spørsmål ta kontakt med oss per e-konsultasjon/videokonsultasjon eller på telefon. Ikke møt opp på kontoret. 

For mer informasjon se FHI sine hjemmesider.