Influenavaksine

Influensavaksine

Vi har nå fått Influensavaksine og de settes til prioriterte grupper på tirsdag 12:00 - 15:30 og torsdager 08:30 - 14:30. Du kan komme innom, uten timebestilling i forkant!

Følgende pasienter prioriteres:

  • Alle over 65 år
  • Gravide i 2. og 3. trimester
  • Prematurt fødte barn (før uke 32)
  • Kronisk lungesykdom
  • Hjerte- og karsykdom
  • Leversvikt, nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sykdom
  • Nedsatt immunforsvar
  • Svært alvorlig fedme (BMI >40)